Thép Hộp đen

Công ty TNHH MTV TM Sắt Thép Hoàng Giang cung cấp các loại thép hộp đen có kích thước đa dạng từ 13x26mm đến 60x120mm, Vuông đen từ Vuông 14mm đến Vuông 50mm, chiều dày từ 0.7mm đến 5.0mm