Giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát

Kích thước thép ống mạ kẽm Độ dày (mm) Kg/Cây Đơn giá đã VAT(Đ/Kg) Thành tiền đã VAT(Đ/Cây)
 Phi 21 1,05 3,1 25.300 78.430
 Phi 21 1,35 3,8 25.300 96.140
 Phi 21 1,65 4,6 25.300 116.380
 Phi 25.4 1,05 3,8 25.300 96.140
 Phi 25.4 1,15 4,3 25.300 108.790
 Phi 25.4 1,35 4,8 25.300 121.440
 Phi 25.4 1,65 5,8 25.300 146.740
 Phi 27 1,05 3,8 25.300 96.140
 Phi 27 1,35 4,8 25.300 121.440
 Phi 27 1,65 6,2 25.300 156.860
 Phi 34 1,05 5,04 25.300 127.512
 Phi 34 1,35 6,24 25.300 157.872
 Phi 34 1,65 7,92 25.300 200.376
 Phi 34 1,95 9,16 25.300 231.748
 Phi 42 1,05 6,3 25.300 159.390
 Phi 42 1,35 7,89 25.300 199.617
 Phi 42 1,65 9,64 25.300 243.892
 Phi 42 1,95 11,4 25.300 288.420
 Phi 49 1,05 7,34 25.300 185.702
 Phi 49 1,35 9,18 25.300 232.254
 Phi 49 1,65 11,3 25.300 285.890
 Phi 49 1,95 13,5 25.300 341.550
 Phi 60 1,05 9 25.300 227.700
 Phi 60 1,35 11,27 25.300 285.131
 Phi 60 1,65 14,2 25.300 359.260
 Phi 60 1,95 16,6 25.300 419.980
 Phi 76 1,05 11,2 25.300 283.360
 Phi 76 1,35 14,2 25.300 359.260
 Phi 76 1,65 18 25.300 455.400
 Phi 76 1,95 21 25.300 531.300
 Phi 90 1,35 17 25.300 430.100
 Phi 90 1,65 22 25.300 556.600
 Phi 90 1,95 25,3 25.300 640.090
 Phi 114 1,35 21,5 25.300 543.950
 Phi 114 1,65 27,5 25.300 695.750
 Phi 114 1,95 32,5 25.300 822.250

Giá ống thép mã kẽm nhúng nóng

 Quy cách Độ dày Kg/Cây Đơn giá đã VAT(Đ/Kg)Thành tiền đã VAT(Đ/Cây) 
 Phi 21 1.6 ly 4,642 32.650  179.053
 Phi 21 1.9 ly 5,484 33.250  154.347
 Phi 21 2.1 ly 5,938 31.150  184.969
 Phi 21 2.3 ly 6,435 31.150  200.450
 Phi 21 2.3 ly 7,26 31.150  226.149
 Phi 26,65 1.6 ly 5,933 33.250  197.272
 Phi 26,65 1.9 ly 6,961 32.650  227.277
 Phi 26,65 2.1 ly 7,704 31.150  239.980
 Phi 26,65 2.3 ly 8,286 31.150  258.109
 Phi 26,65 2.6 ly 9,36 31.150  291.564
 Phi 33,5 1.6 ly 7,556 33.250  251.237
 Phi 33,5 1.9 ly 8,888 32.650  290.193
 Phi 33,5 2.1 ly 9,762 31.150  304.086
 Phi 33,5 2.3 ly 10,722 31.150  333.990
 Phi 33,5 2.5 ly 11,46 31.150  356.979
 Phi 33,5 2.6 ly 11,886 31.150  370.249
 Phi 33,5 2.9 ly 13,128 31.150  408.937
 Phi 33,5 3.2 ly 14,4 31.150  448.560
 Phi 42,2 1.6 ly 9,617 33.250  319.765
 Phi 42,2 1.9 ly 11,335 32.650  370.088
 Phi 42,2 2.1 ly 12,467 31.150  388.347
 Phi 42,2 2.3 ly 13,56 31.150  422.394
 Phi 42,2 2.6 ly 15,24 31.150  474.726
 Phi 42,2 2.9 ly 16,87 31.150 525.501
 Phi 42,2 3.2 ly 18,6 31.150 579.390
 Phi 48,1 1.6 ly 11 33.250 365.750
 Phi 48,1 1.9 ly 12,995 32.650 424.287
 Phi 48,1 2.1 ly 14,3 31.150 445.445
 Phi 48,1 2.3 ly 15,59 31.150 485.629
 Phi 48,1 2.5 ly 16,98 31.150 528.927
 Phi 48,1 2.6 ly 17,5 31.150 545.125
 Phi 48,1 2.7 ly 18,14 31.150  565.061
 Phi 48,1 2.9 ly 19,38 31.150  603.687
 Phi 48,1 3.2 ly 21,42 31.150 667.233
 Phi 48,1 3.6 ly 23,71 31.150 738.567
 Phi 59,9 1.9 ly 16,3 32.650  532.195
 Phi 59,9 2.1 ly 17,97 31.150  559.766
 Phi 59,9 2.3 ly 19,612 31.150  610.914
 Phi 59,9 2.6 ly 22,158 31.150  690.222
 Phi 59,9 2.7 ly 22,85 31.150  711.778
 Phi 59,9 2.9 ly 24,48 31.150  762.552
 Phi 59,9 3.2 ly 26,861 31.150  836.720
 Phi 59,9 3.6 ly 30,18 31.150  940.107
 Phi 59,9 4.0 ly 33,1 31.150  1.031.065
 Phi 75,6 2.1 ly 22,85 31.150  711.778
 Phi 75,6 2.3 ly 24,96 31.150  777.504
 Phi 75,6 2.5 ly 27,04 31.150  842.296
 Phi 75,6 2.6 ly 28,08 31.150  874.692
 Phi 75,6 2.7 ly 29,14 31.150  907.711
 Phi 75,6 2.9 ly 31,37 31.150   977.176
 Phi 75,6 3.2 ly 34,26 31.150  1.067.199
 Phi 75,6 3.6 ly 38,58 31.150  1.201.767
 Phi 75,6 4.0 ly 42,4 31.150 1.320.760
 Phi 88,3 2.1 ly 26,8 31.150 834.820
 Phi 88,3 2.3 ly 29,28 31.150 912.072
 Phi 88,3 2.5 ly 31,74 31.150 988.701
 Phi 88,3 2.6 ly 32,97 31.150 1.027.016
 Phi 88,3 2.7 ly 34,22 31.150  1.065.953
 Phi 88,3 2.9 ly 36,83 31.150  1.147.255
 Phi 88,3 3.2 ly 40,32 31.150  1.255.968
 Phi 88,3 3.6 ly 45,14 31.150  1.406.111
 Phi 88,3 4.0 ly 50,22 31.150  1.564.353
 Phi 88,3 4.5 ly 55,8 31.150  1.738.170
 Phi 114 2.5 ly 41,06 31.150 1.279.019
 Phi 114 2.7 ly 44,29 31.150 1.379.634
 Phi 114 2.9 ly 47,48 31.150 1.479.002
 Phi 114 3.0 ly 49,07 31.150 1.528.531
 Phi 114 3.2 ly 52,58 31.150 1.637.867
 Phi 114 3.6 ly 58,5 31.150 1.822.275
 Phi 114 4.0 ly 64,84 31.150 2.019.766
 Phi 114 4.5 ly 73,2 31.150 2.280.180
 Phi 114 5.0 ly 80,64 31.150 2.511.936
 Phi 141.3 3.96 ly 80,46 31.150 2.506.329
 Phi 141.3 4.78 ly 96,54 31.150 3.007.221
 Phi 141.3 5.16 ly 103,95 31.150 3.238.043
 Phi 141.3 5.56 ly 111,66 31.150 3.478.209
 Phi 141.3 6.35 ly 126,8 31.150 3.949.820
 Phi 168 3.96 ly 96,24 31.150 2.997.876
 Phi 168 4.78 ly 115,62 31.150 3.601.563
 Phi 168 5.16 ly 124,56 31.150 3.880.044
 Phi 168 5.56 ly 133,86 31.150 4.169.739
 Phi 168 6.35 ly 152,16 31.150 4.739.784
 Phi 219.1 3.96 ly 126,06 31.150 3.926.769
 Phi 219.1 4.78 ly 151,56 31.150 4.721.094
 Phi 219.1 5.16 ly 163,32 31.150 5.087.418
 Phi 219.1 5.56 ly 175,68 31.150 5.472.432
 Phi 219.1 6.35 ly 199,86 31.150 6.225.639

Giá thép ống đen

 Quy cách Độ dày (mm) Kg/Cây Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) Thành tiền đã VAT (Đ/Cây)
 Phi 21 1.0 ly 2,99 24.500 73.255 
 Phi 21 1.1 ly 3,27 24.500 80.115 
 Phi 21 1.2 ly 3,55 24.500 86.975 
 Phi 21 1.4 ly 4,1 24.500 100.450 
 Phi 21 1.5 ly 4,37 24.500 107.065 
 Phi 21 1.8 ly 5,17 24.500 126.665 
 Phi 21 2.0 ly 5,68 24.500 139.160 
 Phi 21 2.5 ly 7,76 24.500 190.120 
 Phi 27 1.0 ly 3,8 24.500 93.100 
 Phi 27 1.1 ly 4,16 24.500 101.920 
 Phi 27 1.2 ly 4,52 24.500 110.740 
 Phi 27 1.4 ly 5,23 24.500 128.135 
 Phi 27 1.5 ly 5,58 24.500 136.710 
 Phi 27 1.8 ly 6,62 24.500 162.190 
 Phi 27 2.0 ly 7,29 24.500 178.605 
 Phi 27 2.5 ly 8,93 24.500 218.785 
 Phi 27 3.0 ly 10,65 24.500 260.925 
 Phi 34 1.0 ly 4,81 24.500 117.845 
 Phi 34 1.1 ly 5,27 24.500 129.115 
 Phi 34 1.2 ly 5,74 24.500 140.630 
 Phi 34 1.4 ly 6,65 24.500 162.925 
 Phi 34 1.5 ly 7,1 24.500 173.950 
 Phi 34 1.8 ly 8,44 24.500 206.780 
 Phi 34 2.0 ly 9,32 24.500 228.340 
 Phi 34 2.5 ly 11,47 24.500 281.015 
 Phi 34 2.8 ly 12,72 24.500 311.640 
 Phi 34 3.0 ly 13,54 24.500 331.730 
 Phi 34 3.2 ly 14,35 24.500 351.575 
 Phi 42 1.0 ly 6,1 24.500 149.450 
 Phi 42 1.1 ly 6,69 24.500 163.905 
 Phi 42 1.2 ly 7,28 24.500 178.360 
 Phi 42 1.4 ly 8,45 24.500 207.025 
 Phi 42 1.5 ly 9,03 24.500 221.235 
 Phi 42 1.8 ly 10,76 24.500 263.620 
 Phi 42 2.0 ly 11,9 24.500 291.550 
 Phi 42 2.5 ly 14,69 24.500 359.905 
 Phi 42 2.8 ly 16,32 24.500 399.840 
 Phi 42 3.0 ly 17,4 24.500 426.300 
 Phi 42 3.2 ly 18,47 24.500 452.515 
 Phi 42 3.5 ly 20,02 24.500 490.490 
 Phi 49 2.0 ly 13,64 24.500 334.180 
 Phi 49 2.5 ly 16,87 24.500 413.315 
 Phi 49 2.8 ly 18,77 24.500 459.865 
 Phi 49 2.9 ly 19,4 24.500 475.300 
 Phi 49 3.0 ly 20,02 24.500 520.870 
 Phi 49 3.2 ly 21,26 24.500 490.490 
 Phi 49 3.4 ly 22,49 24.500 551.005 
 Phi 49 3.8 ly 24,91 24.500 610.295 
 Phi 49 4.0 ly 26,1 24.500 639.450 
 Phi 49 4.5 ly 29,03 24.500 711.235 
 Phi 49 5.0 ly 32 24.500 784.000 
 Phi 60 1.1 ly 9,57 24.500 234.465 
 Phi 60 1.2 ly 10,42 24.500 255.290 
 Phi 60 1.4 ly 12,12 24.500 296.940 
 Phi 60 1.5 ly 12,96 24.500 317.520 
 Phi 60 1.8 ly 15,47 24.500 379.015 
 Phi 60 2.0 ly 17,13 24.500 419.685 
 Phi 60 2.5 ly 21,23 24.500 520.135 
 Phi 60 2.8 ly 23,66 24.500 579.670 
 Phi 60 2.9 ly 24,46 24.500 599.270 
 Phi 60 3.0 ly 25,26 24.500 618.870 
 Phi 60 3.5 ly 29,21 24.500 715.645 
 Phi 60 3.8 ly 31,54 24.500 772.730 
 Phi 60 4.0 ly 33,09 24.500 810.705 
 Phi 60 5.0 ly 40,62 24.500 995.190 
 Phi 76 1.1 ly 12,13 24.500 297.185 
 Phi 76 1.2 ly 13,21 24.500 323.645 
 Phi 76 1.4 ly 15,37 24.500 376.565 
 Phi 76 1.5 ly 16,45 24.500 403.025 
 Phi 76 1.8 ly 19,66 24.500 481.670 
 Phi 76 2.0 ly 21,78 24.500 533.610 
 Phi 76 2.5 ly 27,04 24.500 662.480 
 Phi 76 2.8 ly 30,16 24.500 738.920 
 Phi 76 2.9 ly 31,2 24.500 764.400 
 Phi 76 3.0 ly 32,23 24.500 789.635 
 Phi 76 3.2 ly 34,28 24.500 839.860 
 Phi 76 3.5 ly 37,34 24.500 914.830 
 Phi 76 3.8 ly 40,37 24.500 989.065 
 Phi 76 4.0 ly 42,38 24.500 1.038.310 
 Phi 76 4.5 ly 47,34 24.500 1.159.830 
 Phi 76 5.0 ly 52,23 24.500 1.279.635 
 Phi 90 2.8 ly 35,42 24.500 867.790 
 Phi 90 2.9 ly 36,65 24.500 897.925 
 Phi 90 3.0 ly 37,87 24.500 927.815 
 Phi 90 3.2 ly 40,3 24.500 987.350 
 Phi 90 3.5 ly 43,92 24.500 1.076.040 
 Phi 90 3.8 ly 47,51 24.500 1.163.995 
 Phi 90 4.0 ly 49,9 24.500 1.222.550 
 Phi 90 4.5 ly 55,8 24.500 1.367.100 
 Phi 90 5.0 ly 61,63 24.500 1.509.935 
 Phi 90 6.0 ly 73,07 24.500 1.790.215 
 Phi 114 1.4 ly 23 24.500 563.500 
 Phi 114 1.8 ly 29,75 24.500 728.875 
 Phi 114 2.0 ly 33 24.500 808.500 
 Phi 114 2.4 ly 39,45 24.500 966.525 
 Phi 114 2.5 ly 41,06 24.500 1.005.970 
 Phi 114 2.8 ly 45,86 24.500 1.123.570 
 Phi 114 3.0 ly 49,05 24.500 1.201.725 
 Phi 114 3.8 ly 61,68 24.500 1.511.160 
 Phi 114 4.0 ly 64,81 24.500 1.587.845 
 Phi 114 4.5 ly 72,58 24.500 1.778.210 
 Phi 114 5.0 ly 80,27 24.500 1.966.615 
 Phi 114 6.0 ly 95,44 24.500 2.338.280 
 Phi 141 3.96 ly 80,46 24.500 1.971.270 
 Phi 141 4.78 ly 96,54 24.500 2.365.230 
 Phi 141 5.16 ly 103,95 24.500 2.546.775 
 Phi 141 5.56 ly 111,66 24.500 2.735.670 
 Phi 141 6.35 ly 126,8 24.500 3.106.600 
 Phi 168 3.96 ly 96,24 24.500 2.357.880 
 Phi 168 4.78 ly 115,62 24.500 2.832.690 
 Phi 168 5,16 ly 124,56 24.500 3.051.720 
 Phi 168 5,56 ly 133,86 24.500 3.279.570 
 Phi 168 6.35 ly 152,16 24.500 3.727.920 

Thép ống là gì?

Thép ống hay sắt ống là loại thép có cấu trúc rỗng, thành mỏng, trọng lượng nhẹ, có độ cứng và độ bền cao, thường có thêm lớp bảo vệ như xi mạ, sơn để tăng độ bền. Thép ống thường là dạng ống tròn, ống chữ nhật, ống vuông, ống oval… Kích thước ống dày khoảng 0.7 – 6.35mm, đường kính max 219.1mm, min 12.7mm.

Thép ống thường được sử dụng cho các công trình xây dựng như giàn giáo chịu lực, nhà thép tiền chế, hệ thống cọc siêu âm trong kết cấu móng, cột viễn thông, chiếu sáng đô thị, trong các nhà máy cơ khí, ống thoát nước, ống dẫn dầu, khí đốt, thiết bị trang trí nội ngoại thất, khung xe ô tô, xe máy…

HotLine: 0846576888 – Ms Hương, Công ty TNHH Sắt Thép Hoàng Giang đơn vị cung ứng các loại Thép ống Uy tín Chất lượng với giá cả siêu cạnh tranh với thị trường, cung ứng các loại Thép ống, Thép ống Hòa Phát, Thép ống mạ kẽm, Thép ống, Thép ống mạ kẽm Hòa Phát, Thép ống đen, Thép ống inox, Thép ống chống rỉ.v.v. Các loại Thép ống được lưu trữ trực tiếp tại các kho của Hoàng Giang Steel có thể cung cấp số lượng theo yêu cầu của khách hàng ngay trong ngày, GỌI NGAY HOTLINE: 0846576888 để được hỗ trợ trực tiếp nhé!

Phân loại thép ống

  • Thép ống mạ kẽm nhúng nóng: là loại thép ống được mạ bên ngoài một lớp mạ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng nhằm tăng cường khả năng chống gỉ, chống ăn mòn, hạn chế tác động của thời tiết và môi trường. Nhờ đó, sản phẩm có khả năng chịu lực tốt, tuổi thọ cao, ít phải bảo trì và thời gian lắp đặt nhanh chóng. Chúng thường được sử dụng rộng rãi cho các công trình ngoài biển và trong ngành giao thông vận tải, công nghiệp hóa chất, công nghiệp giấy…
  • Thép ống mạ kẽm: là loại thép có cấu trúc rỗng, thành mỏng, được phủ lớp mạ kẽm có độ dày phù hợp để sử dụng trong điều kiện tốt nhất. Chính vì vậy mà ống thép có thể chịu được ảnh hưởng cả trong điều kiện thời tiết xấu nhất. Thép ống mạ kẽm được sử dụng phổ biến tại các công trình xây dựng như làm hàng rào, giàn giáo, ống dẫn nước cứu hỏa, khung nhà xưởng…
  • Thép ống inox, thép ống chống gỉ: là sản phẩm hợp kim của sắt và một số thành phần như cacbon, crom, silic, mangan… Thép ống inox có ưu điểm vượt trội là khả năng chống ăn mòn cao, chịu nhiệt tốt, dễ gia công. Chúng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: làm khung xe tải, làm bình áp lực, làm ống xả, làm sản phẩm nhà bếp…

Thép ống tại Hoàng Giang Steel

Báo giá thép ống mới nhất

Hình ảnh thép ống tại Hoàng Giang Steel


Hình ảnh thép ống tại Hoàng Giang Steel


Hình ảnh thép ống tại Hoàng Giang Steel


Hình ảnh thép ống tại Hoàng Giang Steel


Hình ảnh thép ống tại Hoàng Giang Steel


Hình ảnh thép ống tại Hoàng Giang Steel


Hình ảnh thép ống tại Hoàng Giang Steel


Hình ảnh thép ống tại Hoàng Giang Steel

Xem thêm:Giá thép hình | Giá thép ống | Giá thép hộp | Giá thép xây dựng | Giá inox | Giá thép tấm

PASS: 554466